De Egelopvang bestaat 20 jaar in 2019!

Banner-DL-780x9011

 
Op deze website treft u informatie aan over het werk van Stichting Egelopvang Boskoop.
De stichting stelt zich als doel om gewonde en zieke egels te huisvesten en te verzorgen zodat zij weer succesvol kunnen worden uitgezet in de vrije natuur. Tevens heeft de stichting een educatieve functie ter bevordering van het behoud van deze bedreigde diersoort.
 
De egel is in de Nederlandse Flora en Faunawet opgenomen als beschermde diersoort.
 
In de praktijk betekent dit, dat zieke en gewonde egels alleen opgenomen mogen worden in een egelopvang die hiervoor ontheffing heeft gekregen van het Ministerie.
 
De hedendaagse maatschappij vormt een grote bedreiging voor egels. Er vallen veel slachtoffers in het verkeer, door maaien of branden van vegetatie, doordat ze verstrikt raken in netten of rond slingerend afval, in on afgedekte putten vallen, verdrinken, vergiftigd raken, of doordat ze ondeskundig behandeld worden.
 
Het is verboden om – hoe goed bedoeld ook – een hulpbehoevende egel mee naar huis te nemen. Een zieke of gewonde egel heeft medicijnen nodig en deskundige verzorging. Jonge egels hebben een zeer veeleisende behandeling nodig.
 
Ons land telt diverse gespecialiseerde opvangcentra voor hulpbehoevende egels. Als u een egel in nood treft doet u er goed aan om telefonisch contact op te nemen met een egelopvang. Voor egels in Boskoop en omstreken kunt u bellen met: 0172-217886 of 06-26276296.